Nhóm dịch: Chaika
Giới thiệu

Solo player

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Jaku chara Tomozaki-kun
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: