Nhóm dịch: U&I
Giới thiệu

Nghiện gacha

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: