Nhóm dịch: Wontbu
Giới thiệu

Nhóm cần thêm thành viên. Hiện đang là một chi nhánh nhỏ của ysrg.

Truyện dịch
Golden Experience
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Purple Haze Feedback
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: