Nhóm dịch: V for Vinky ヾ(・v ・。)シ
Giới thiệu

Cùi bắp solo translator. Bận đi làm. Ít hàng + low Release. Không cần follow.

Trang thông báo update + post xàm xí: Facebook

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Virtual Jinrou Game
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: