Nhóm dịch: Acid House
Giới thiệu

Solo

Truyện dịch
Death Note: Another Note
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: