Nhóm dịch: Kdun
Giới thiệu

Tranlate just for hobby :v

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Villain Wants to Live
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: