Nhóm dịch: N2D
Giới thiệu

Chủ nhóm là Nguyễn Như Đăng,hiện nhóm đang trans project chính là Oreshura,mong có thêm nhiều thành viên khác gia nhập nhóm để nhóm có thể mở rộng thêm nhiều project hơn

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Tokyo Ghoul:Days
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: