Nhóm dịch: G9mare Sharing
Giới thiệu

( ´・・)ノ(._.`)

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: