Nhóm dịch: Time To Spare
Giới thiệu

Nhóm bao gồm một trans chỉ làm việc khi hứng/có thời gian, có gì delay thì hãy blame trời ko cho trans một trong hai thứ đó ^^

Truyện dịch
Sevens
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kumo Desu Ga Nani Ka
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: