Nhóm dịch: Kiếm nàng Yandere làm người yêu
Giới thiệu

thích thì đăng

Truyện dịch
RE:Yandere
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: