Nhóm dịch: Bluemoon
Giới thiệu

Mấy con gà mờ đam mê dịch truyện thôi, mấy bác có ý kiến gì liên hệ :

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100055139615619 (Ana_chan)

Hoặc qua Discord nhóm

Cần tuyển thêm mem: Văn phong khá

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: