Nhóm dịch: Con sói đơn độc
Giới thiệu

>< không có gì để nói cả @@

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: