Nhóm dịch: Con Dân Đạo GBRIAI
Giới thiệu

Con Dân Đạo GBRIAI

GBRIA là viết tắc của Gender Bender Yuri Shoujo Ai

GBRIAI khai sáng toàn nhân loại, là thiên lý...

Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: