Nhóm dịch: ベトナム/Anime Novel
Giới thiệu

Link gr: https://www.facebook.com/groups/BetonamuAnimeNovel

Truyện dịch
Second Life Ranker
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: