Nhóm dịch: KARASU-KAI
Giới thiệu

Hội quạ đen!

Discord

Website

Fanpage

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Lord of Mysteries
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Propeller Opera
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Mad Bullet Underground
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Good-bye Sengen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Silent Witch
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Fata Morgana no Yakata
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Linh Hồn Của Negary
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Chim Thiện Ác
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Nise Seijo Kuso of The Year
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: