Nhóm dịch: Guen-Kai
Giới thiệu

Two weebs helping out each other

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: