Nhóm dịch: Hako Translation
Giới thiệu

Nhóm dịch của diễn đàn Hako.re

Truyện dịch
Mayo Chiki!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Karin wo Idaita Shoujo
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hẹn Ước Một Đời
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
In a world without life
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Together, Always
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Bokutachi no Remake
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Miền đất mộng mơ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Book Eating Magician
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Log Horizon
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
The New Gate
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Dungeon Predator
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: