Nhóm dịch: Hako Translation
Giới thiệu

Nhóm dịch của diễn đàn Hako.re

Truyện dịch
Influence Incident
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Log Horizon
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Book Eating Magician
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Bokutachi no Remake
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
The New Gate
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Dungeon Predator
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
I AM THE MONARCH
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Máy dịch
Another
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Hyouketsu Kyoukai no Eden
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Gakusen Toshi Asterisk
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
I Became a Living Cheat
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: