Bộ lọc
Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh
Watashi wa Teki ni Narimasen!