Bộ lọc
Tập 13 The Pladin of the Holy Kingdom
Volume 22 - Giai đoạn thanh niên - Tổ chức
Ngoại truyện: Cuộc phiêu lưu của Quý tộc Rukis
Last Embryo Tập 7: Anh hùng gầm thét, thần sấm hồi sinh
Tập 30 - Hậu truyện
Vol 10: Gấu-san đến lễ hội văn hóa học đường (241-284)
Ngoại truyện
Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh
The Lazy Swordmaster!