Bộ lọc
Vol 10: Gấu-san đến lễ hội văn hóa học đường (241-284)
Arc 2: Kiểm Tra Giữa Kì
Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh
Tập 01: Master và những cô nàng trong Gia Đình Quái Vật