Bộ lọc
Arc 4: Tiền Bối Và Hậu Bối
Kuzu to Kinka no Qualidea
Vol.3: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy và y học hiện đại (1146 – 1147)
Volume 02: More Lovey-Dovey Boobtopia
Tập 3: Kỉ Nguyên Của Chữ Viết
April 30 Monday (Substitute Holiday)
Tập 2: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính