Bộ lọc
Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Tập 06: Quỷ và Học viện pháp thuật
Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục
Vol 2: Sesaigoni - thành phố cuối cùng của thế giới
Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)
Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh
Tập 02: Tôi sợ, tôi không hiểu, tôi không tin, tôi không quan tâm và tôi yêu cô ấy.
phụ chương: Beyond blast
Giới thiệu thế giới Ragnarok
Tập 01: Niềm hi vọng mới.
Tập 02: Ngũ Quốc phân tranh
Tập 2 - Anh chàng thủy thủ