Bộ lọc
Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục
Vol 2: Sesaigoni - thành phố cuối cùng của thế giới
Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh
Tập 02: Tôi sợ, tôi không hiểu, tôi không tin, tôi không quan tâm và tôi yêu cô ấy.
Ngoại tuyến
Giới thiệu thế giới Ragnarok
Quyển 01 - Gruragaramograd Đại Đế Số Hiệu Hai Mươi-lăm Phẩy Một
Tập 02: Ngũ Quốc phân tranh
Tập 2 - Anh chàng thủy thủ