Bộ lọc
Vol 1: Đại Biến Hóa Trong Cuộc Sống Của Rin Tatsuya
Ngoại truyện: Magic Power On Earth.
Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Tập 06: Quỷ và Học viện pháp thuật
Tập 02: Kết thúc- Ngày tháng tươi đẹp đó
Tập 01 - Hành Trình Tiến Về Miền Đất Hứa
Vol 2: Sesaigoni - thành phố cuối cùng của thế giới
Tập 01 : Dạo Quanh Paris
Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
ARC 01: Làm quen với cuộc sống mới tại Gundalenge
phụ chương: Beyond blast
Tập 2 - Chàng thủy thủ