Bộ lọc
Tập 01 Đến dị giới và tôi đã biến thành con gái
Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Tập 01: Ngục Tốt Nhân
Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Sự Thật Không Thể Chối Bỏ
Hồi thứ nhất -「Tung cánh」
Arc 2: Thời gian luyện tập của [Kẻ Vô Dụng]
Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh
Sự Biến Chất Của Con Người
Vol 2: Sesaigoni - thành phố cuối cùng của thế giới