Bộ lọc
Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh
Vol 1: MẠNH MẼ HƠN THẦN LINH - ĐOẢN MỆNH HƠN NGƯỜI PHÀM
Tập duy nhất
Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Phụ chương
Tập 01 - Cái chết và cuộc sống mới
Hồi thứ nhất -「Tung cánh」
Tập 01 Lạc tới Adorestial
Arc 2: Assemble....Monster Hunted...!!!... Start.....