Bộ lọc
Aoi Kotori, Akai Tori
Trời xanh và mây trắng
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 01 : Thường ngày của ông chú và cửa tiệm vũ khí
Tập 7 — Viên Đạn Cải Cách Thế Giới