Bộ lọc
Tập 20 - Ma vương nội chiến 2
Tập 20—TOHKA World
DATE A BULLET 03
Tập 05 — MAD video mang đến Death flag
Tập 18: Sự Bá Đạo ( Trans Am ) của Lá Cờ Lấp Lánh Ánh Sao
Tập 19: Cuộc Tổng Tuyển Cử của Durandal
Tập 02 - Ma nhãn chi vương cùng Liên Minh Tam Thần
Spin-off: Tiếp・Kích nổ thế giới tuyệt vời này ! 2 ( Selfish Busters )
Phần 4: lần cuối cùng của bốn nguyên tố vĩ đại