Bộ lọc
Vol 1: Cậu bé trong thành phố của người chết
Vol.3: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy và y học hiện đại (1146 – 1147)
Tập 1 - Những Kẻ Giết Người Và Học Kì Xuân Chết Chóc
TẬP 1 - NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI VÀ HỌC KÌ XUÂN CHẾT CHÓC
★ April 29 Sunday(Showa day)