Bộ lọc
Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ
Tập 01 - The booksellers wars beginning with a haphazar marriage
Chương 1: Truyền thuyết về nghi thức " Liên lạc với người chết"