Bộ lọc
Tập 1:Học viện đào tạo nhà thám hiểm [Học viện Hoàng gia Jupiter]
Tập 12 : KHỞI ĐẦU MỚI
Tập 04: Bóng ma của chiến trường
Tập 01 - Cuộc gặp gỡ với INCUBUS