Bộ lọc
LEVEL. 3: Bạn phải chấp nhận rằng không phải mọi việc luôn diễn ra theo ý mình
Arc 2: Chuyến đi gia đình (chương 21-45)
Arc 2: Kiểm Tra Giữa Kì
Truyện chia theo chương
I. Hoàng tử chuyển sinh và Vương quốc ưu phiền
Tập 8 - Spiral Sky Tree -Tornado High-