Bộ lọc
Tập 10— Phá vỡ xiềng xích và chung kết 「Gryps Festa」
Tập 01 : Một cuộc sống chậm chạp được bắt đầu sau khi được chuyển tới thế giới khác trong dạng của nhân vật chính của một trò chơi
Vol 01: Sự trở lại của nhà vua
Vol 1: Cuộc sống của một nô lệ thật chẳng dễ dàng
Thông tin thêm