Bộ lọc
Tập 3: Câu Chuyện Về Sự Khởi Đầu
Arc 1 : Mèo đen Misha của tôi trở thành một Thú Nhân
Chương 1: Cuối cùng, tôi đã trở thành một nhà hiền triết
Tập 04: Hoàn thành game với sự hoán đổi của hai chị em - Thức tỉnh và Tai ương
Ngã Rẽ: Câu Chuyện của Họ