Bộ lọc
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 01 : Thường ngày của ông chú và cửa tiệm vũ khí
Tập 7 — Viên Đạn Cải Cách Thế Giới
Vol 1. [Đã Hoàn Thành]
Chú thích
Tập 16: Cô gái văn chương và câu chuyện tình yêu