Tensei Oujo to Tensai Rei...
Karasu Piero Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

PDF & Illustrations

Độ dài: 21 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

u30-051334eb-7062-429a-b336-0e28761176ee.jpg

Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei

転生王女と天才令嬢の魔法革命

Author:Karasu Piero

Illustrator:Kisaragi Yuri

Converter:H.B.K

default.png

Download: tinyurl.com/MahouKakumei [note28412]

u30-a80b66e5-adf8-4884-829e-0877a94789b2.jpg

u30-169fff6d-6b8b-42b0-99da-7e0dec1592ff.jpg

u30-59290612-35aa-4229-bc57-dedbfb6225c8.jpg

u30-7200428c-d746-4d7e-b935-42d216fc479f.jpg

u30-c2737e23-ae9d-4927-b1d7-0572e445dc18.jpg

u30-cc4c2fec-e4a3-4136-9663-1a4202389750.jpg

u30-9fa6c54d-54cb-43fb-af0c-2782c04ca794.jpg

u30-1b7556af-9b53-496e-8219-109af6946cdd.jpg

u30-20c6d517-133e-49f4-9c0c-c9eae25e0562.jpg

u30-e9c590b7-e28a-409e-84d7-d778363445e8.jpg

u30-fd2aa953-d830-416c-935b-c6e320dadb47.jpg

u30-c7ae878f-f9ac-477b-83c4-8d343d865ba7.jpg

u30-187e0d81-107f-473e-8814-f250f06655f1.jpg

u30-6b1fea46-d07d-4fc7-89c6-d83d4bcd06f3.jpg

u30-2e7f1b40-64ea-4c40-b71a-fbbdc1cd0f51.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận