Tóm tắt

Đây là phần nền tảng đặc biệt của truyện, chủ yếu là các trải nghiệm của Diệp Vũ trong 1 tuyến thời gian không thật sự tồn tại Chuông Bạc, có thể coi là Tuyến Nguyên Bản.

Xem thêm
Danh sách chương
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Nhắc luôn là chương của truyện này phần lớn là đại chương khoảng hai nghìn rưởi chữ trở lên. Nên có gì trễ nải thì thông cảm...
Xem thêm
Tác giả bộ này cùng một người với bộ Tôi là vợ tôi, chuyên viết thể loại tương lai trọng sinh thành nữ về quá khứ yêu bản thân...
Xem thêm
Giờ đã có tên chính thức cho thể loại này: Selfcest.
Xem thêm
Salty 3000
Xem thêm
Go fuckyourself is real
Xem thêm
Có vẻ hay:3
Xem thêm
Fui
Mod
Đã chuyển sang mảng convert, cái này không thể được xem là truyện dịch được.
Xem thêm
OK, để tạm sang đây.
Ну, погоди!
Xem thêm
Fui
Mod
@CayĐắngChuaMặnNgọt: "Hãy đợi đấy" là sao?
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời
Thú dị.....
Xem thêm