Youjo Senki
Carlo Zen Shinobu Shinotsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Nil admirari

Minh hoạ

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

u426-57745d88-5e74-4061-b332-b43f39e85ac8.jpg

u426-472a27c9-08e1-40f6-a501-aa5f08c938c7.jpg

u426-b4024a1d-6322-4250-b14f-43c759bf7e4e.jpg

u426-10c2d784-ccbc-478d-b092-477bda5370f0.jpg

u426-3cc534db-1ef6-4aa1-83a0-f7d025e9d6f3.jpg

u426-cd669685-a6d5-4a61-ac6d-3931c1b709fa.jpg

u426-425b6438-edea-4283-a1c1-544d3dd5cad4.jpg

u426-04bba224-e3ec-475a-92ca-4dc4b7602b1b.jpg

u426-3743cc77-da61-4f49-b6e6-794fc6e29b41.jpg

u426-059bd91e-cf2c-4f47-abc3-24b472bf0ac6.jpg

u426-b4b1ff9e-4e77-47d4-8c39-6485217b85a0.jpg

u426-fdefc8a4-b84b-4bc0-967e-87428490458a.jpg

u426-2b2fcf9c-d5f1-4c2b-be13-2dc71c57c544.jpg

u426-adf1b93d-d224-49ca-8ac6-3688e91a958e.jpg

u426-20b6a9d2-7fe5-4882-bec7-6e7c81befe8c.jpg

u426-10aadfc0-c147-4fbd-815c-c1683a402445.jpg

u426-d5f3f622-dbb6-4449-883b-d133e604bcc0.jpg

u426-6afaf782-74cf-4d62-b1b3-0a59b030ee38.jpg

u426-61f868f5-776c-43e0-be18-37e8d802f03c.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

trong vol này tenya mấy tuổi rồi mấy bác :v
Xem thêm