Youjo Senki
Carlo Zen Shinobu Shinotsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Dabit deus his quoque finem

Phụ lục

Độ dài: 680 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

① dương lịch 1926 năm ngày 15 tháng 3.

Bắt được quân Liên Bang tích cực động viên trưng triệu Đế Quốc quân tham mưu bản bộ, khẩn cấp tuyên bố vượt biên mệnh lệnh tác chiến.

203 hàng không ma đạo đại đội bắt đầu lẻn vào Liên Bang lĩnh.

② khai chiến ban đầu, làm cho bao hàm địch đoàn tàu pháo lại bên trong quân Liên Bang trận địa pháo binh mất đi chiến lực.

Đồng nhất, tiến nhập cảnh giới trạng thái phía Đông cánh quân, lại bao hàm đoàn tàu pháo rất nhiều trọng pháo pháo kích phía dưới, buông tha lãnh thổ một nước tuyến. Bắt đầu trì trệ chiến đấu, mà đợi đại quân tới cứu viện.

203 hàng không ma đạo đại đội trải qua tham mưu bản bộ tán thành, bắt đầu đánh nghi binh chiến đấu. Thủ đô Moskva trực kích chiến đấu đại hoạch thành công.

③ Đế Quốc quân ở đông phương chiến tuyến toàn khu, duy trì liên tục lui lại chiến đấu. Quân Liên Bang, trải qua tam phương hướng tiếp tục tây tiến. Đế Quốc quân tham mưu bản bộ lợi dụng nội tuyến sắc bén, ý đồ tiêu diệt từng bộ phận.

203 hàng không ma đạo đại đội, trải qua phía Đông cánh quân cứu viện thỉnh cầu, đi trước Digenhoff.

Ở trùng vây phía dưới tham gia chạy máy phòng ngự chiến đấu.

Đang cùng quân Liên Bang chiến lược dự bị bộ đội xung đột phía dưới, 203 hàng không ma đạo đại đội mặc dù tổn hao chiến lực, nhưng ở bảo trì Digenhoff cùng kiềm chế, mài mòn địch dự bị về mặt chiến lực làm ra cống hiến.

④ Đế Quốc quân lấy Digenhoff vây trung tâm, bắt đầu chạy máy du kích chiến.

Thừa dịp vây quanh Digenhoff mà đưa tới tiêu hao quân Liên Bang dự bị chiến lực lộ ra kẽ hở chi tế, thành công trực kích.

⑤ đi qua gọi chung Denin ‧ ne ‧ Baker trận chiến liên tiếp hội chiến, Đế Quốc quân đoạt lại ở phía Đông quân sự quyền chủ đạo.

⑥ tham mưu bản bộ căn cứ vào 203 hàng không ma đạo đại đội Moskva trực kích chiến đấu, dẫn phát nội bộ chính trị tranh cãi làm lý do, đem Degurechaff Thiếu tá cùng những người khác các loại chuyển điệu phương tây.

203 hàng không ma đạo đại đội, căn cứ vào kỹ thuật đánh nhau nghiên cứu nhiệm vụ tham dự phương tây không chiến.

Ở mấy lần quy mô nhỏ xung đột sau đó, ở Vương quốc Liên hiệp bầu trời đạt thành lần đầu chiến đấu lục soát cứu nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi tế, Tanya ‧ von ‧ Degurechaff Thiếu tá đánh rơi Mary ‧ Sue.

Degurechaff Trung tá, lấy 203 hàng không ma đạo đại đội làm cơ sở làm, trở thành Kampfgruppe Salamander. Kampfgruppe Salamander, đi trước chiến đấu kịch liệt không ngừng đông phương chiến tuyến.

Đánh giá chung

Đông phương chiến tuyến liên tiếp sơ kỳ chiến dịch, Đế Quốc quân ở cực kỳ thành công tình hình chiến đấu dưới, kết hợp lực cơ động cùng lực đánh vào ở phía Đông toàn khu thành công làm ra phản kích, đoạt lại quyền chủ đạo.

Liền toàn diện tính tình trạng đến xem, Đế Quốc là xác định giữ lấy ưu thế.

Chỉ bất quá, Đế Quốc quân quân sự đơn vị không phải gian đoạn bị qua độ phụ tải, đặc biệt về tổn hao, Đế Quốc quân tham mưu bản bộ nhận thức vì không còn cách nào lạc quan đối đãi.

Về phương diện khác, quân Liên Bang mặc dù ở trận đầu bị nhục, cũng không thiếu thọc sâu phòng ngự thọc sâu.

Mặc dù tình hình chiến đấu đang từ từ từ Đế Quốc quân nắm giữ quyền chủ đạo, chiến cuộc vẫn là không đoán được.

Lưỡng quân biết truy cầu đáng sợ hơn tính quyết định thắng đánh đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận