Youjo Senki
Carlo Zen Shinobu Shinotsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Deus lo vult

Tanya Degurechaff niên biểu

Độ dài: 150 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

( số không tháng ) lần thứ hai sinh ra.

( ba tháng ) lấy "Tanya-chan" thân phận, lần đầu lưu lại há mồm ăn rau quả ký ức.

( ba tuổi hai tháng ) bắt đầu đọc sách.

( năm tuổi một tháng ) ở cô nhi viện tao ngộ tranh đoạt đồ ăn cãi lộn, thành công lấy "Hòa bình" phương thức giải quyết.

( bảy tuổi ba tháng ) ở cô nhi viện phụ thuộc giáo hội tiểu học khỏe mạnh kiểm tra bên trong xác nhận đến ( hoặc là nói bộc lộ ra ) "Ma đạo tư chất" .

( bảy tuổi bốn tháng ) thu được tương lai tính trưng binh đỏ đơn.

( tám tuổi ) học tập quân đế quốc trường sĩ quan.

( chín tuổi ) quân đế quốc trường sĩ quan ( sớm ) tốt nghiệp.

Cho tới bây giờ

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận