Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Tập 1: Tohka Dead End - Cùng Đường
Tập 4: Itsuka Sister - Em Gái
Tập 5: Yamai Tempest - Bão Tố
Ngoại truyện: ENCORE (7.5)
Ngoại truyện : Tohka Fearful
Ngoại truyện : Web Chapter
Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận