Máy dịch
Cập nhật cuối
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Tập 1: Tohka Dead End - Cùng Đường
Tập 4: Itsuka Sister - Em Gái
Tập 5: Yamai Tempest - Bão Tố
Ngoại truyện: ENCORE (7.5)
Ngoại truyện : Tohka Fearful
Ngoại truyện : Web Chapter
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hồi trc có minh họa ln sao giờ ko thấy vậy
Xem thêm