Accel World
Kawahara Reki HiMA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7

Chương 0

Độ dài: 1,676 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

"Quạ tiên sinh. Ta phía trước cũng đã nói rồi. Coi như thua, té ngã rồi, thất bại, nhưng không buông bỏ mà tiếp tục đi tới mới là cường giả chân chính "

Shinomiya Utai: khống chế cũ 《Nega. Nebulus》 tương ứng đối chiến giả tưởng thể 《Ardor. Maiden》 - năm thứ tư học sinh tiểu học

". . . Ân. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Còn sống trở về. . . Trở lại trong thế giới hiện thực chờ của ta bên người mọi người "

Haruyuki: thao túng đã bị 《 Tai Họa Chi Khải 》 ô nhiễm - giả tưởng thể 《Silver. Crow》 - trung học nội địa vị thấp nhất - thiếu niên

"Đối với ta - vô lý tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng là, làm ơn tất tin tưởng, ta hoàn toàn không nghĩ phải cùng các ngươi chiến đấu ý tứ "

Trilead. Tetraoxide: 《 Đế Thành 》 nội gặp được - bí ẩn 《 tuổi trẻ võ sĩ 》 hình giả tưởng thể ( biên dịch và chú giải: tiếng Trung tên dịch Terry đặc biệt. Đặc biệt Grark Seyd ( nguyên ý: tứ ô-xy hoá tam chì. . . Thật sự làm cho người ta thật thoát lực - -))

Blood. Leopard: Xích Quân Đoàn 《Prominence》 - sĩ quan phụ tá, cấp bậc 6 - não gia tốc giả, gọi chung 《 Leopard tỷ 》

"Ta vẫn đều ở hâm mộ ngươi. Kia đầy đủ biểu hiện ra thuần túy nguyện vọng cùng với hy vọng - bộ dạng, dùng kia lực lượng, đem hết thảy không có khả năng đảo điên - ngươi. . ."

"Takkun, ta theo thật lâu trước đây thật lâu đã nghĩ phải đổi thành ngươi như vậy. Cho nên. . . Vì đem này truyền đạt cho ngươi, ta hiện tại, cùng với ngươi chiến đấu "

Takumu: khống chế 《Nega. Nebulus》 tương ứng đối chiến giả tưởng thể 《Cyan. Pile》. Là Haruyuki - bạn thân.

Gia tốc thế giới - quân đoàn phân bố mưu đồ

Ne ga. Ne bi yu ra su: Nega. Nebulus ( hắc ám. Tinh vân ) Hắc Quân Đoàn

Pu ro mi ne n su: Prominence( quầng mặt trời ) Xích Quân Đoàn

Ku ri pu to. Ko zu mi tsu ku. Sa - ka su: Crypt. Cosmic. Circus ( chung cực ám đường đại gánh xiếc thú ) vàng quân đoàn

Gu re - to. U o - ru: Great. Wall( Trường Thành ) Lục Quân Đoàn

Re o ni - zu: Leonids( chòm sư tử ) Thanh Quân Đoàn

O shi ra to ri. Yu ni vu a - su: Oscillatory. Universe( xoắn ốc thế kỷ ) trắng quân đoàn

O - ro ra. O - ba ru: Aurora. Oval( cực quang lĩnh vực ) Tử Quân Đoàn

《 Đế Thành 》

Trong thế giới hiện thực 『 hoàng ở 』 - vị trí vị trí.

Theo gia tốc thế giới tồn tại tới nay, chưa bao giờ nhượng 《 não gia tốc giả 》 xâm lấn quá, được xưng là 《 nan tấn công không rơi chi thành 》.

《 Đế Thành 》 - phương hướng các đứng vững một cái cửa thành, địa phương khác - thành trên vách đá phía dưới đều thiết lập không thể thị - bức tường ngăn cản không thể xâm lấn.

Tứ cánh cửa các hữu cực mạnh trung - cực mạnh - tứ chỉ 《 siêu cấp 》ENEMY gác.

Bị gọi 《 Tứ Thần 》 - này đó ENEMY, là so với 《 thần thú cấp 》ENEMY cường đại hơn - tuyệt đối tính tồn tại, chỉ cần bất đồng khi đem tứ chỉ đả đảo hoặc là xuyên qua phòng tuyến của bọn nó, tựu không khả năng xâm lấn đến 《 Đế Thành 》 nội.

Căn cứ não gia tốc giả vừa mới đồn đãi, 《Brain. Burst》 qua cửa - điều kiện một trong là 《 cướp lấy năm tên cấp bậc 9 não gia tốc giả - toàn bộ điểm đạt tới cấp bậc 10》. Mà 《 tới đế trong thành 》 tựa hồ cũng là điều kiện một trong.

Gia tốc thế giới 7 Tai Họa Chi Khải

KuroYuki-Hime: trường trung học Umesato - hội trưởng hội học sinh. Thanh thuần động lòng người - Đại tiểu thư. Này xuất thân tràn ngập bí ẩn. Trong trường internet giả tưởng thể là mình mà biện thành trình - 『 Hắc Dương Vũ Điệp 』. Đối chiến giả tưởng thể là 《 Hắc Vương 》『Black. Lotus』. ( cấp bậc 9)

Haruyuki: tên đầy đủ Arita Haruyuki. Trường trung học Umesato năm nhất. Dáng người ục ịch, thường xuyên đã bị bắt nạt. Thật am hiểu trò chơi, tính cách hướng nội. Trong trường internet giả tưởng thể là 『 hồng nhạt - heo 』. Đối chiến giả tưởng thể là 『Silver. Crow』. ( cấp bậc 5)

Chiyuri: tên đầy đủ Kurashima Chiyuri. Haruyuki - thanh mai trúc mã. Là cái yêu quan tâm - sáng sủa cô bé. Trong trường internet giả tưởng thể là 『 màu bạc - mèo 』. Đối chiến giả tưởng thể là 『Lime. Bell』 ( cấp bậc 4)

Takumu: tên đầy đủ Mayuzumi Takumu. Cùng Haruyuki cùng Chiyuri là từ tiểu liền cùng một chỗ - đồng bọn. Đối chiến giả tưởng thể là 『Cyan. Pile』 ( cấp bậc 5)

Fuuko: tên đầy đủ Kurasaki Fuuko. Cũ 《Nega. Nebulus》 tương ứng - não gia tốc giả, 《 Tứ Nguyên Tố 》 một trong. Là giáo thụ Haruyuki 《 tâm ý 》 hệ thống - người. Đối chiến giả tưởng thể là 『Sky. Raker』 ( cấp bậc 8)

Xa xa: Shinomiya Utai. Cũ 《Nega. Nebulus》 tương ứng - não gia tốc giả, 《 Tứ Nguyên Tố 》 một trong. Matsunoki học viện tiểu học năm thứ tư học sinh. Không chỉ có nắm giữ đẳng cấp cao - giải thích nguyền rủa mệnh lệnh 《 tinh lọc 》, cự ly xa công kích cũng hết sức am hiểu. Đối chiến giả tưởng thể là 『Ardor. Maiden』( cấp bậc 7)

----------------------------------------------

Lượng tử tiếp tục thông tin đầu cuối: đem đại não cùng lượng tử vô hạn liên tiếp, đem cung cấp ảnh giống cùng thanh âm chờ các loại tình báo cấp ngũ giác - mang theo đầu cuối.

Trong trường Area Network võng: trường trung học Umesato nội sở tạo dựng lên - Area Network võng. Vận dụng với tham dự xác nhận cùng giảng bài chờ phương diện, cũng muốn cầu trường trung học Umesato - học sinh tại trường học trong lúc tùy thời ở vào liên tiếp trạng thái.

Quảng lãnh thổ liên tiếp: cùng toàn bộ thế giới - internet liên tiếp - hành vi. Trường trung học Umesato nội quảng lãnh thổ liên tiếp bị cấm chỉ, chiếm lấy chính là cung cấp trong trường Area Network võng.

Brain. Burst: theo KuroYuki-Hime nơi đó truyền tống cấp Haruyuki - lượng tử tiếp tục thông tin đầu cuối nội - chương trình nhuyễn thể.

Đối chiến giả tưởng thể: Brain. Burst nội lúc đối chiến ngoạn gia sở khống chế - giả tưởng thể.

Quân đoàn: Legion. Từ số nhiều đối chiến giả tưởng thể tạo thành, lấy mở rộng lãnh thổ cùng bảo đảm quyền lợi làm mục đích sở tạo thành - tập đoàn. Từ 《 thuần sắc - Thất Vương 》 thống lĩnh từng người - quân đoàn.

Bình thường đối chiến sân khấu: Brain. Burst - bình thường chiến đấu ( một chọi một đánh nhau kịch liệt ) chỗ ở - sân khấu. Tuy rằng tiêu chuẩn trên có rất mạnh - chân thực tính, nhưng hệ thống phương diện nhưng chỉ là cùng quá khứ - đánh nhau kịch liệt trò chơi không giống - trình độ.

Không hạn chế trung lập sân khấu: chỉ có chờ cấp 4 đã ngoài đối chiến giả tưởng thể có thể tiến vào trước mặt hướng cao cấp ngoạn gia - sân khấu. Cùng với 《 bình thường đối chiến sân khấu 》 có cách biệt một trời - trò chơi thể thống sở cấu trúc, này tự do độ cùng lần nhiều thế hệ VRMMO so sánh với cũng không kém chút nào.

----------------------------------------------

Vận động mệnh lệnh hệ thống: khống chế giả tưởng thể - một loại hệ thống. Bình thường đều dựa vào này hệ thống đến khống chế giả tưởng thể - hết thảy hành động.

Sức tưởng tượng kiểm soát hệ thống: thông qua chính mình mãnh liệt - tưởng tượng đến thao tác giả tưởng thể - hệ thống. Cùng bình thường - 《 vận động mệnh lệnh hệ thống 》 có hoàn toàn bất đồng - cơ chế vận hành, chỉ có rất ít người có thể quá nắm giữ. Cũng là 《 tâm ý 》 hệ thống - chỗ mấu chốt.

Tâm ý hệ thống: thông qua can thiệp Brain. Burst chương trình - sức tưởng tượng kiểm soát hệ thống, đạt thành vượt qua trò chơi quy định hạn chế - hiện tượng - kỹ thuật. Lại được xưng làm 《 sự giống che viết 》.

----------------------------------------------

Gia tốc nghiên cứu hội: bí ẩn não gia tốc giả tập đoàn. Cũng không phải đem 《Brain. Burst》 coi như là gần đối chiến trò chơi, ở trong tối mà ý đồ cái gì. 《Black. Vise ( đen chi kìm thai )》, 《Rust. Jigsaw( gỉ dây sắt cưa )》 đều là trong đó thành viên.

Tai Họa Chi Khải: bị gọi Chrom. Disaster - cường hóa ngoại trang. Một khi trang bị, đối tượng có thể sử giả tưởng thể có được HP hấp thu - 《 thể lực hấp thu 》 năng lực, cùng với sở trường trước tính toán theo công thức cùng lảng tránh địch nhân công kích - 《 tương lai đoán trước 》 năng lực. Nhưng người sở hữu đem đã bị Chrom. Disaster - độ nét ô nhiễm, mà bị hoàn toàn chi phối.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận