Rokudenashi Majutsu Koush...
Tarou Hitsuji Kurone Mishima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 16

PDF & Illustrations

Độ dài: 103 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

u30-08c829db-549e-483e-a10b-32bba5f07128.jpg

Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records

ロクでなし魔術講師と禁忌教典

Tác giả: Tarou Hitsuji

Minh hoạ: Kurone Mishima

Converter: H.B.K 

default.png

PDF : tinyurl.com/drive-akashic [note21639]

u30-8e9b3ff2-a02b-4fe8-bd58-629108b522ec.jpg

GIỚI THIỆU VẮN TẮT

 

Ma thuật sư giác ngộ cùng Akashic Records rối loạn.

Empire đoàn đại biểu thuận lợi tấn cấp vòng bán kết. Hiện tại cùng Nhật Luân Quốc đối chiến giữa, Sistine thân là ma thuật sư giác ngộ sẽ gánh chịu thử thách khảo nghiệm. Về phương diện khác, mang Bút ký của Alicia đệ III giải mã hoàn tất Glen bị quấn vào đề cập đến Akashic Records rối loạn giữa. Cuộc chạm tránh nhỏ khai hỏa.

   

u30-2e347eee-145f-41ee-97eb-fd3fcd2147c8.jpg

u30-0cc73aff-8e77-4f64-bf16-232b90abe5b4.jpg

u30-4a02ebb1-42f6-4a76-a4ff-d42dff1b9293.jpg

u30-7279b50c-a8b4-4020-8045-4f3ee1eea303.jpg

u30-52b89ea2-28cd-47ae-991f-0fbcdcbd0e3c.jpg

u30-3347e307-36e6-4fb7-86b4-7e5ea4a29cef.jpg

u30-da5d9adb-6c2b-45a4-a5a8-aed81a2f4177.jpg

u30-d5947531-c490-4199-9b5e-7162debb3b8d.jpg

u30-69752959-910e-46eb-953b-548267743984.jpg

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

bè vô danh này tên j
Xem thêm