Rokudenashi Majutsu Koush...
Tarou Hitsuji Kurone Mishima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 06.5 —— RokuMemo 3

PDF & Illustrations

Độ dài: 227 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

u30-bb79b426-a147-4294-83df-26b19e32d177.jpg

Rokudenashi Majutsu Koushi to Memory Records

ロクでなし魔術講師と禁忌教典

Tác giả: Tarou Hitsuji

Minh hoạ: Kurone Mishima

Converter: H.B.K

default.png

PDF : tinyurl.com/drive-akashic [note18531]

u30-41929969-da94-4ec2-beed-530eee1000f7.jpg

GIỚI THIỆU VẮN TẮT

Glen mang với học sinh thời đại đàn em liên thủ, giải quyết 「Fejite」 trong thành toàn bộ chuyện lớn nhỏ cái! ?

──『 ma đạo trinh thám Rosalie case-book 』.

Học viện ma thuật tự hào biến thái giảng sư các, hiện tại học viện thể nghiệm học tập phải lên đài bộc lộ tâm tư!

──『 Học viện ma thuật động tâm thể nghiệm học tập phải 』.

Đối mặt học viện học sinh triển khai bãi khóa kháng tranh, hội trưởng hội học sinh Rize xuất thủ trấn áp bạo động!

──『 hội trưởng hội học sinh cùng hỗn độn nghị sự ghi chép 』.

Glen vì tặng lễ cho người trong lòng (! ? ), quyết định tham gia chợ đen! ?

──『 khổ tâm toàn tiền là vì ai 』.

Không đứng đắn thời gian tô điểm xảy ra phong phú học viện sinh hoạt!

Mặt khác ── "Ta hết sức thik ước mơ của... Glen."

Vì trở thành Chính Nghĩa Ma Pháp Sứ mà ra sức vùng vẫy Glen, và ở sau lưng ủng hộ vào hắn Sera.

Xem hai người đủ tích tòng quân thời đại nhạc đệm cuối cùng chính thức bỏ lệnh cấm!

u30-9b1a7003-34a2-4528-a3cf-031aa5a45fb2.jpg

u30-649cc530-0ed1-4c01-be3a-d5ecc875337c.jpg

u30-fcecc107-ac60-481d-a1f8-840f0c627fa5.jpg

u30-1ab6a421-35af-4101-b3e3-b200d34e7923.jpg

u30-d0d23b1e-2201-4b1a-a2de-1a366acfc114.jpg

u30-9a349a43-639a-482b-beda-39c2bc72c9b3.jpg

u30-153933e6-6b17-49a4-b28e-d36862401501.jpg

u30-ba98f431-1c32-4752-8272-2d1e33332778.jpg

u30-fbad3859-7e58-4136-b2bc-e25b1ef27dba.jpg

u30-ba8ebe48-7b27-4b6f-bcd8-3b242674cdc9.jpg

u30-6401272e-4191-4926-b52a-4193e7459af4.jpg

u30-448f0483-3875-43be-87e2-5f91da03e6f8.jpg

u30-cb7a2a5b-16cd-49d7-9464-39badfa0379a.jpg

u30-298d9519-2daa-42f5-b3ab-51d5e26251ad.jpg

u30-40cfa566-3271-4128-b408-d5fb4f1529b3.jpg

u30-ab9be625-117b-4f4c-93cf-c2e490eb5ed2.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận