Rokudenashi Majutsu Koush...
Tarou Hitsuji Kurone Mishima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 14

PDF & Illustrations

Độ dài: 196 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

u30-f645d4a5-f49e-48fc-aa1b-521f8fad4112.jpg

Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records

ロクでなし魔術講師と禁忌教典

Tác giả: Tarou Hitsuji

Minh hoạ: Kurone Mishima

Converter: H.B.K

default.png

PDF : tinyurl.com/drive-akashic [note14756]

u30-f653d8cc-b861-4555-aed7-6a5f11469801.jpg

GIỚI THIỆU VẮN TẮT

『Arzano』 Empire đại biểu tuyển chọn chiến, khai mạc!

Vượt qua Ryel sự kiện, rốt cuộc nghênh đón bình ổn. Hiện tại bởi do Nữ Vương tận lực mà muốn ( cần ) khai thúc dục 10 năm không gặp Magic Festival trên, 『Arzano』 Empire Học viện ma thuật, St.Lily Nữ học viện ma thuật, Cletus Học viện ma thuật —— từ 『Arzano』 Empire các nơi hùng hồn các học sinh tập kết khởi dậy.

"Trên đời ranh giới lớn trên sân khấu sử dụng ma thuật lẫn nhau cạnh tranh ojii-sama chỗ đã thấy quang cảnh, ta nghĩ sử dụng này ánh mắt thấy rõ!"

Trong đó tự nhiên có Sistine thân mình ——. Hiện tại Empire đại biểu bá chủ cạnh tranh giữa, tuy rằng cùng nhân duyên thiếu nữ Ellen = Cletus gặp lại song...

Tiềm tàng hiện tại tuyển chọn hội giữa âm mưu, và vì mang đang ở từ từ mất đi bản thân các tương lai giải phóng, Sistine rong ruổi với bầu trời trong!

u30-f12a941f-8eec-48f1-b1a5-4f71692e931b.jpg

u30-8a628f45-27cb-4094-94c4-e6c66660755e.jpg

u30-b009ab65-8228-4afc-9b28-b9fe4cb11aeb.jpg

u30-87d1253c-8570-4992-a76e-11ddeff1fdf6.jpg

u30-35205135-cf9e-4eb9-bab0-49c5dcee3997.jpg

u30-2fdcc575-b905-40c4-9fa6-5ef6a4ed93b0.jpg

u30-b5077532-f7ca-4f71-be61-0e79ffbf4e65.jpg

u30-2426eef6-6a16-4c6c-aa40-457d78ca1e79.jpg

u30-87673241-f138-4765-a9b4-24e8b48b1bf0.jpg

u30-bcf008e4-ade8-492e-82c9-a34c7fd1d8e5.jpg

u30-8a082e56-e0f6-4ce7-8c73-0f198d08bb53.jpg

u30-0659fc25-5209-4dc9-a352-fab1ef4ebd0d.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận