Rokudenashi Majutsu Koush...
Tarou Hitsuji Kurone Mishima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 13

PDF & Illustrations

Độ dài: 90 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

u30-e34561d1-0699-4eab-8d80-0d9c587d3624.jpg

Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records

ロクでなし魔術講師と禁忌教典

Tác giả: Tarou Hitsuji

Minh hoạ: Kurone Mishima

Converter: H.B.K

default.png

PDF : tinyurl.com/drive-akashic [note13178]

u30-d47b0e48-756e-4eee-9301-e4ea793c9bbd.jpg

GIỚI THIỆU VẮN TẮT

Nghỉ dài hạn sau khi kết thúc, nghênh đón học kỳ mới Glen bọn họ nghe nói một cái khiến kẻ khác kinh hoàng chuyện.

Phản tặc Albert —— ý đồ ám sát Nữ Vương bệ hạ Albert hiện tại nghe nói đang tại trốn đi nơi khác giữa......

Vì hỏi thăm Albert chân ý, Glen tham gia Empire quân đội thảo phạt nhiệm vụ!

u30-c4939bfe-a983-431c-a3bf-920cd55d1db6.jpg

u30-b98f3253-5f25-4da5-b3a9-10a385efa92c.jpg

u30-7ba14547-48bb-49e4-8bdf-b6d746fdd27b.jpg

u30-12c07f48-f0bc-41a0-8e8d-8292a1f94393.png

u30-9a0f76b4-85da-4bb3-b71b-9cb550c0caab.jpg

u30-29ece6cb-4111-40eb-b25e-05653ac13149.jpg

u30-1fd5790e-7e88-4e50-a44b-88945fc23432.jpg

u30-a93ddeb3-c08a-437b-9a0b-9f7df8f2333d.jpg

u30-62c9f394-c63c-445f-a7ad-0b3f8df7aebe.jpg

u30-391917cb-a236-44a5-906e-81c30c855ba7.jpg

u30-b27206e9-4849-48be-bf8e-65326d99745c.jpg

u30-6ae28c3a-c9d6-4dec-b17c-4c3e82eee710.jpg

u30-e7f00e39-0c0f-4afa-9ef2-20fb83e3f875.jpg

u30-f6c65a22-4e48-498d-b934-74f1dc58610d.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận