Overlord
Maruyama Kugane so-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiên huyết đích chiến tranh thiếu nữ

Mở đầu

Độ dài: 78 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

img008 20150101011713_73112 20150101011703_28390 20150101011718_89867 20150101012950_24597 20150101012957_37822 20150101013009_45705 20150101013016_32612 20150101013023_55225 20150101011723_42344 img013

Tuyên thệ nguyện trung thành - người bảo vệ Shalltear thế nhưng làm phản rồi.

Anz lấy người mạo hiểm thân phận thu thập tình báo,

Hi vọng tra ra tất cả thủ hộ giả đến cùng phát sinh chuyện gì?

Đối mặt cực mạnh người bảo vệ, sở hữu tử linh hệ thống ma pháp đều không có cách nào không có hiệu quả ──

Anz phải như thế nào phá vỡ khốn cảnh như vậy đây?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận