Máy dịch
Tác giả: Ichiei Ishibumi
Họa sĩ: Miyama Zero
Cập nhật cuối
EmbersGlow Administrators
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Tập 2: Cuộc Chiến Trường Học - Bất Tử Hỏa Điểu ( Phoenix )
Tập 3: Sân Trường Nguyệt Quang - Vương Giả chi Kiếm ( Excalibur )
Tập 4: Phòng Học Đình Chỉ - Hấp Huyết Quỷ ( Vampire )
Tập 5: Minh Giới Hợp Túc - Địa Ngục Miêu ( Hellcat )
Tập 6: Sân vận động trong - Thần Sử ( Holy )
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận