Lần cuối
Số từ
480,867
0 đánh giá
0/5
Lượt xem
53.167

Tóm tắt

High School DxD

Xem thêm
EmbersGlow Administrators
Nhóm dịch
Thảo luận
Tìm truyện
Hỏi đáp
Mục lục
  1. 01.Tập 1: Cũ Trường Học - Ác Ma ( Diabolus )
  2. 02.Tập 2: Cuộc Chiến Trường Học - Bất Tử Hỏa Điểu ( Phoenix )
  3. 03.Tập 3: Sân Trường Nguyệt Quang - Vương Giả chi Kiếm ( Excalibur )
  4. 04.Tập 4: Phòng Học Đình Chỉ - Hấp Huyết Quỷ ( Vampire )
  5. 05.Tập 5: Minh Giới Hợp Túc - Địa Ngục Miêu ( Hellcat )
  6. 06.Tập 6: Sân vận động trong - Thần Sử ( Holy )
  7. 07.Tập 19: Cuộc Tổng Tuyển Cử của Durandal
Tập 1: Cũ Trường Học - Ác Ma ( Diabolus )
Tập 2: Cuộc Chiến Trường Học - Bất Tử Hỏa Điểu ( Phoenix )
Tập 3: Sân Trường Nguyệt Quang - Vương Giả chi Kiếm ( Excalibur )
Tập 4: Phòng Học Đình Chỉ - Hấp Huyết Quỷ ( Vampire )
Tập 5: Minh Giới Hợp Túc - Địa Ngục Miêu ( Hellcat )
Tập 6: Sân vận động trong - Thần Sử ( Holy )
Tập 19: Cuộc Tổng Tuyển Cử của Durandal
Nhóm khác dịch
Xem thêm
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận