Máy dịch
Mục lục
Lần cuối
Số từ
172.359
1 đánh giá
5/5
Lượt xem
19.568

Tóm tắt

Đây là bản convert do mình làm cho các bạn muốn đọc trước như mình. 2 vol đầu đã được dịch full.Các bạn có thể đọc tại đây : www.otakumano.com/tokyo-ravens-light-novel/

Xem thêm
EmbersGlow Administrators
Nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 3 - cHImAirA DanCE
  2. 02.​Tập 4 - GIRL RETURN & days in nest I
  3. 03.Tập 5 - days in nest II & GIRL AGAIN
Tập 3 - cHImAirA DanCE
​Tập 4 - GIRL RETURN & days in nest I
Tập 5 - days in nest II & GIRL AGAIN
Nhóm khác dịch
Xem thêm
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

bộ này ko còn dịch nữa rồi ak trans
Xem thêm